İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340576

Geert Hofstede'nin modelini geliştiren Michael Bond ve arkadaşları aşağıdaki kültürel boyutlardan hangisini Hofstede modeline eklemiştir?


Güç mesafesi

Uzun kısa dönem uyum 

Bireycilik-ortaklaşalık

Erillik-dişilik

Belirsizlikten kaçınma


Yanıt Açıklaması:

Kültürel boyutları güç mesafesi, bireycilik – ortaklaşalık, erillik – dişillik, belirsizlikten kaçınma olmak üzere dört farklı boyutta ele alan Hofstede modelini Michael Bond ve arkadaşları geliştirerek buna uzun – kısa dönemli uyum boyutunu eklemiş, söz konusu model uzun süre “5D” (five dimensions – beş boyut) olarak anılmıştır. Dolayısıyla doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum