İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340631

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Modeli’nde de karşımıza çıkan, kişinin kendisini birey mi yoksa bir grubun üyesi olarak mı gördüğünü inceleyen Trompenaars Yaklaşımı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Evrensellik-Tikelcilik

Başarı-O¨vgü Odaklılık

O¨zel-Yaygın Olma

Nötr-Duygusal Olma

Bireycilik-Ortaklaşalık


Yanıt Açıklaması:

Bireycilik-ortaklaşalık boyutu, Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Modeli’nde de karşımıza çıkmıştır. Kişinin kendisini birey mi, yoksa bir grubun üyesi olarak mı gördüğünü inceleyen bu boyutun bireyci kutbunda Amerika Birleşik Devletleri, ortaklaşa kutbunda da Singapur bulunmaktadır. Hem Hofstede’nin hem de Trompenaars’ın araştırmalarında en yüksek bireycilik skoru Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir.Daha önce de belirtildiği üzere bireyciliğin yaygın olduğu toplumlara benmerkezci bir anlayış ha^kimdir.Bireyler arasında güçlü bağlar yoktur. Aksine, ortaklaşa kültürlerde bireylerarası iletişim ve “biz” duygusu önemlidir. Birey kendisini bir grubun parçası olarak gördüğü için ekip başarısı ya da takım çalışması, bi- reysel başarıdan daha üstündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum