İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1284654

Aynı meslekten iki kiişnin tokalaşması hangi örgütsel dokunma türüne bir örnektir?


Fonksiyonel-profesyonel

Toplumsal-nazik

Sevgi gösterisi

Mantıklı-hakim

Mantıklı- belli bir amaç


Yanıt Açıklaması:
  • Fonksiyonel – profesyonel, mesleki bir amaçla kişisel olmayan bir dokunmadır (doktorun hastasını muayene etmesi);
  • Toplumsal – nazik, toplumsal etkileşim içinde geleneksel olarak tanımlanmış bir dokunmadır (meslekten iki insanın tokalaşması);
  • Sevgi gösterisiyakın kişisel alanı ihlal edici dokunmadır (birinin sırtına hafifçe vurmak);
  • Mantıklı – hâkim, ast – üst ilişkisini pekiştirici bir dokunmadır (bir yönetici-nin çalışanına sarılmakta kendini rahat hissetmesi);
  • Mantıklı – belli bir amaç, bir insanın belirli bir çıkar için yaptığı dokunmadır (herkesin elini sıkma bazen de samimiyet gösterisi olarak onlara sarılma).
Yorumlar
  • 0 Yorum