İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340629

Bir toplumda bireysel yaşam ile kolektif yaşam arasında hüküm süren ilişkiyi tanımlayan kültürel boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Uzun – Kısa Dönemli Uyum

Belirsizlikten Kaçınma

Erillik - Dişillik

Bireycilik – Ortaklaşalık

Güç mesafesi


Yanıt Açıklaması:

Bireycilik – ortaklaşalık boyutu, bir toplumda bireysel yaşam ile kolektif ya- şam arasında hüküm süren ilişkiyi tanımlamaktadır. Bireycilik – ortaklaşalık boyutunun dört tanımlayıcı özelliği bulunmaktadır:

  1. Bireyin kendisini algılayış biçimi (“Ben eşsizim.” / “Ben bir ailenin üyesiyim.”)

  2. Bireyin diğerleri ile ilişkileri (“Bu davranıştan ne kazanırım?” / “Bu davranış diğerlerini nasıl etkiler?”)

  3. Bireyin ulaşmak istediği hedefler (“Kazanmak istiyorum.” / “Grubumun kazanmasına yardımcı olan bir takım oyuncusuyum.”)

  4. Bireyin davranışını şekillendiren dürtüler (“Bunu yapmak benim hakkım.” / “Benim grubuma karşı bir yükümlülüğüm var.”)

Yorumlar
  • 0 Yorum