İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340630

Trompenaars ve Turner’ın çalışmasına göre kültürel boyutlar diğer bireylerle olan ilişkiler boyutu, zamanla ilişkili boyut ve çevreyle ilişkili boyut olmak üzere üç ana grupta incelenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi "diğer bireylerle olan ilişkiler boyutu"nun incelendiği alt gruplarından biri değildir?


Evrensellik-Tikelcilik

Nötr-Duygusal Olma

Bireycilik-Ortaklaşalık

İç Yönelimlilik-DışYönelimlilik

Başarı-O¨vgü Odaklılık


Yanıt Açıklaması:

Yorumlar
  • 0 Yorum