İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340635

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin var olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

Kültürün ait olduğu milletler arasında diplomatik bir ilişki olmalıdır.

İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır.

Kültürel olan, iletişime yansır (kültür katılımcıları olmadan iletişim kurulamaz).


Yanıt Açıklaması:

Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum