İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1371019

I. Hz. Muhammed  esirler arasından Müslüman olmayı seçen Safiyye ile evlenmiştir

II. Hayber Yahudilerinin tamamı topraklarından sürülmüştür

III. Huyeyy b. Ahtab’ın gizlediği hazinesi savaş gazileri arasında  pay edilmiştir

IV. Hayber’de ele geçirilen taşınabilir ganimetlerin beşte biri Hz. Peygamber ve ganimet ayetinde belirtilenlere bölüştürülmek üzere beytülmale ayrılmıştır

V. Savaş sonrası diğer Yahudi kabileleri de barış istemişlerdir

Aşağıdakilerden hangisi Hayber Savaşı sonrası yaşanılanları  doğru  tanımlamaktadır?


I, II, III

I, III, IV

I, III, V

I, IV, V

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

II. ve III. seçenekte verilen bilgiler çeldirici olarak kullanılmıştır. Hayberliler, ziraat işlerini iyi bildiklerini söyleyerek topraklarında yarıcı olarak kalma teklifinde bulunmuşlardı. Hz. Peygamber, İslâm devletinin gerekli gördüğünde onları topraklarından çıkarma hakkını saklı tutarak bu teklifi kabul etti. Ayrıca Hayber’de ele geçirilen taşınabilir ganimetlerin dörtte biri gazilere paylaştırıldı ve beşte biri Hz. Peygamber ve ganimet ayetinde belirtilenlere bölüştürülmek üzere beytülmale ayrıldı. Benî Nadîr liderlerinden savaşta öldürülen Huyeyy b. Ahtab’ın gizlediği hazinesi bulunarak fakirlere dul ve yoksul kadınlara dağıtılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum