İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1371523

Hz. Peygamberin rüyasında görerek ashabıyla birlikte gerçekleştirdiği olay hangisidir?


Veda haccı

Mekkenin fethi

Umretü'l-kaza

Hicret

Taif seferi


Yanıt Açıklaması:

Müslümanlar kendilerine verilen üç günlük süre içinde, bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yerine yapıldığı için umretü’l-kazâ denilen umrelerini tamamlamış oldular. Fetih suresinin 27. ayetinde bildirildiği şekilde Resûlullah’ın rüyası doğru çıkmış ve huzur içinde Kâbe ziyaret edilmişti (7/629). Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum