İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #848805

Hz. Peygamber (sav) hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin herbirini Evs veya Hazrec kabilesinden bir müslümanla kardeş ilan etti. Medineli müslümanlar muhacirleri özkardeşleri gibi kabul edip, ellerindeki imkanları onlarla paylaştılar. Bu kardeşlik ilişkisinin adı nedir ?


Yesrib

Mümin

Ümmet

Muâhât

Ensar


Yanıt Açıklaması:

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp
gelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir müslümanla
kardeş ilân etti. Medineli müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi kabul
edip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar. Karşılıklı kardeşlik (Muâhât)
ilişkisi içerisinde her ikisi de birlikte çalışıp kazançlarını bölüşeceklerdi.
Esasen Müslüman olan herkes birbirinin din kardeşidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum