İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1288850

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir? 


Amr b. As

Abdullah b. Abbas

Abdullah b. Ömer

Sa'd b. Ebi Vakkas

Ebu Musa el-Eş'ari


Yanıt Açıklaması:

Tahkim olayında Hz. ali tarafındaki hakem Ebu Musa el-Eş'ari'dir

Yorumlar
  • 0 Yorum