İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #696123

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz dönemindeki askeri hayata dair yanlış bilgi içermektedir?


Seriyye denilen küçük askeri birlikler oluşturmuştur.

Şehrin güvenliğini sağlama adına çevre kabilelerle saldırmazlık anlaşmaları yapılmıştır.

Müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlarla askeri mücadeleye girilmiştir.

Düşmanlardan yaşlıların, hanımların ve çocukların da esir alınması uygun görülmüştür.

Savaş alanında Hz. Peygamber ordusunu bizzat elleriyle savaş düzenine hazırlamıştır.


Yanıt Açıklaması:

A, B, C ve E seçeneklerinde bahsi geçenler, Peygamber Efendimiz dönemindeki askeri hayata ve uygulamalara dair doğru bilgilerdir. Ancak D seçeneği, o dönem askeri hayatla ilgili yanlış bilgi içermektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz döneminde, düşmana ait ağaçlar, özel savaş şartları dışında kesilmez, hayvanları boğazlanmazdı. Düşmanların yaşlılarına, hanımlarına, çocuklarına ve savaş dışı kalan din adamlarına dokunulmazdı. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum