İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #710321

“Hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamına gelen, Hz. Ömer'in en meşhur lakabı hangisidir?


Atîk

Fârûk

 Zi’n-nûreyn

Sıddîk

Emîrü’l-mü’minîn


Yanıt Açıklaması:

Hz. Ömer’in en meşhur lakabı “Fârûk”tur. Bu lakabı kendisine Hz. Peygamber’in, müslümanların veya Ehl-i kitabın vermiş olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Fârûk, “hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamındadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum