İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #363712

Hangisi infazın amaçlarından biri değildir?


Toplumu suça karşı korumak

 

Genel ve özel önlemeyi sağlamak

 

Hükümlünün yeniden suç işlemesini engellemek

 

Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini engellemek

Yeniden topluma kazandırmak


Yanıt Açıklaması:

5275 sayılı CGTİHK’ de, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen amaçlar;

- “Öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak,

- Bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek,

- Toplumu suça karşı korumak,

- Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek,

- Üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yasam biçimine uyumunu kolaylaştırmak” olarak ifade edilmektedir (CGTİHK m.3). Görüldüğü üzere kanunun, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenen amaçlarını iki baslık altında toplamak mümkündür:

- Önleme amacı

- Yeniden topluma kazandırma (topluma kazandırma-resosyalizasyon) amacı.

Yorumlar
  • 0 Yorum