İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #912397

İnfazda topluluk sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bu sistem hükümlülerin cezalarının bireysel olarak infaz edilmesi esasına dayanır.

Topluluk infaz sistemine ferdi hapis sistemi de denir. 

Bu sistem ilk defa 1512 yılında Amsterdam’da açılan erkek cezaevinde uygulanmıştır.

Bu sistemin sakıncalarından biri, etkileşim ve toplu davranışlara sebebiyet vermesidir. 

Söz konusu sistem en yeni infaz sistemidir. 


Yanıt Açıklaması:

D şıkkı doğrudur. A şıkkı yanlıştır. Bu sistem hükümlülerin cezalarının topluca infaz edilmesi esasına dayanır. B şıkkı yanlıştır. Bu sistem hükümlülerin cezalarının topluca infaz edilmesi esasına dayanır. Bu yönüyle bu infaz sistemine müşterek hapis sistemi de denir. C şıkkı yanlıştır. Bu sistem ilk defa 1596 yılında Amsterdam’da açılan erkek cezaevinde uygulanmıştır. E şıkkı yanlıştır.  Söz konusu sistem hemen hemen en eski infaz sistemi olup tarihi, hapishanelerin tarihi ile aynıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum