İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #926531

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir? 


Hükümlünün geçmişi 

Fizik yeteneği 

Medeni hali 

Salıverildikten sonraki beklentisi 

Cezasının süresi 


Yanıt Açıklaması:

Bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütler şunlardır: 

Hükümlünün geçmişi,

Suçluluk nedeni, 

Suç sicili, 

Fizik yeteneği ve ruhsal yapısı,

Kişisel doğası

Taşıdığı tehlike hâlleri,

Cezasının süresi,

Salıverildikten sonraki beklentisi

Medeni hali bu ölçütlerden biri değildir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum