İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #940830

Olağanüstü itiraz, Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilen bir hükümdeki hukuka aykırılık sebebiyle re’sen veya talep üzerine ............... gün içinde Yargıtay Ceza Genel Kuruluna başvurulmasını ifade eder.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


10

20

30

40

50


Yanıt Açıklaması:

Olağanüstü itiraz, Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilen bir hükümdeki hukuka aykırılık sebebiyle re’sen veya talep üzerine 30 gün içinde Yargıtay Ceza Genel Kuruluna başvurulmasını ifade eder. Cevap: C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum