İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #942963

  1. Kadın cezaevlerinde erkeklere göre iletişim ve dayanışma daha yoğundur.
  2. Kadınlar erkekler gibi cezaevi personeli için fiziki tehdit oluşturur.
  3. Erkek cezaevlerinde görülen otoriteye karşı gelme yönündeki kültürel yapılanmaya kadın cezaevlerinde de rastlanır.
  4. Kendine zarar verme ve intihar olaylarının kadın cezaevlerinde erkek cezaevlerine göre daha sık rastlanır.

Yukarıda kadın ve erkek hükümlülerin karşılaştırılmasında hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız III

I, II, III

I VE IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Kadın cezaevlerinde gündelik yaşam erkek cezaevlerinden farklılık gösterir: Kadınlar, erkekler gibi cezaevi personeli için fiziki bir tehdit oluşturmaz. Erkek cezaevlerinde gö- rülen otoriteye karşı gelme yönündeki kültürel yapılanmaya kadın cezaevlerinde rastlan- maz. Bununla birlikte aile ve çevrelerinden ayrılma kadın hükümlüler üzerinde erkeklere göre daha yıkıcı etki bırakır. Bu nedenledir ki kadın hükümlüler hayal kırıklığı ve öfkeyi daha çok kendilerine yöneltir ve bu da kendine zarar verme ve intihar olaylarının kadın cezaevlerinde erkek cezaevlerine göre daha sık olmasına yol açar.

Yorumlar
  • 0 Yorum