İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1050247

  1. Cumhurbaşkanı
  2. Adalet Bakanı
  3. TBMM
  4. İnfaz Hakimi

Hangileri özel af yetkisini haizdir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve IV

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Özel af yetkisi TBMM yanında Cumhurbaşkanına da tanınmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum