İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1064189

Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standart Kuralları ile Avrupa Konseyi Cezaevi Kurallarına uygun kalabalık koğuş sisteminin yarattığı asayiş ve güvenlik zafiyetini en aza indirmek amacıyla kurulan cezaevi aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk Eğitim Evleri

Açık Ceza İnfaz Kurumları

Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları


Yanıt Açıklaması:

F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standart Kuralları ile Avrupa Konseyi Cezaevi Kuralları, ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin gruplara ayrılmasına imkân sağlanması, mahkûmların yatacakları bireysel oda ve koğuşların makûl bir genişlikte olması, ışıklandırma, ısınma, sağlık, hijyen, beslenme, ibadet ve yıkanma gibi gereksinmelerini karşılayabilecek tesislere sahip bulunması, oda ve koğuş pencerelerinin temiz hava girişini sağlayacak şekilde, normal büyüklükte ve mahkûmların güneş ışığında okumasını ve ? solumasını sağlayacak nitelikte olması, her mahkûma içme suyu sağlanması, kurumda bir revir olması, mahkûm çocukları için bir kreş bulunması, karanlık hücreler yapılmaması, mahkûmların ziyaretçi kabul edebilmesi ve haberleşebilmesi, açık havaya çıkabilmesi, eğitim ve çalışma alanlarının yaratılması, bedensel spor yapabilmesi, dilekçe ve şikâyet hakkını kullanabilmesi gibi standartlar belirlemiş ve kurumların bu nitelikte ve fiziki yapıda olması gerektiğini vurgulamıştır. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum