İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #371854

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu m.53’te belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma şeklindeki güvenlik tedbiri olarak belirtilmemiştir?

 


Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden men

 

Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan men,

 

Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan men,

 

Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif lere üyelikten men

Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten men


Yanıt Açıklaması:

Türk Ceza Kanunu m.53’te belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma şeklindeki güvenlik tedbiri, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden men; seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan men; velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan men; vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan men,; ve bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten men olarak sayılmıştır. Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatiflere üyelikten men bir güvenlik tedbiri olarak öngörülmemiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum