İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #371872

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiler için öngörülen güvenlik tedbirlerinden biri olan izin iptalinin koşulları arasında yer almaz?

 


Bir özel hukuk veya kamu tüzel kişisi söz konusu olmalıdır.

 

Suç tüzel kişinin yararına işlenmiş olmalıdır.

 

Suç iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmiş olmalıdır.

 

Söz konusu suç kasten işlenen bir suç olmalıdır

Söz konusu suçtan mahkûmiyet bulunmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Tüzel kişiler için öngörülen güvenlik tedbirlerinden biri olan izin iptali için şu koşullar gerekir: (i) Bir özel hukuk tüzel kişisi söz konusu olmalıdır. (ii) Bu özel hukuk tüzel kişisi bir kamu kurumunun verdiği izinle faaliyette bulunmalıdır. (iii) Özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle işlenen bir suç söz konusu olmalıdır. (iv) Suç tüzel kişinin yararına işlenmiş olmalıdır. (v) Suç iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmiş olmalıdır. (vi) Söz konusu suç kasten işlenen bir suç olmalıdır (vii) Söz konusu suçtan mahkûmiyet bulunmalıdır. Kamu tüzel kişileri içini güvenlik tedbiri olarak izin iptali uygulanmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum