İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #912390

İlamların infazında yetkili merciyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kesinleşen ilam, hükümlünün yerleşim yerinin bulunduğu yer savcılığına tevdi olunur. 

Hüküm, kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde, yetkili Cumhuriyet Savcılığına verilmelidir.

İlamların zamanında savcılığa verilip verilmediğini Yargıtay denetler. 

İnfaz kaydının il özel idarelerinde tutulması zorunludur.

İlamların zamanında savcılığa verilip verilmediğini Danıştay denetler. 


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı yanlıştır. Hükümlü nerede bulunursa bulunsun veya ikamet ederse etsin, kesinleşen ilamlar hükmü veren mahkemenin bulunduğu yer savcılığına tevdi olunur. B şıkkı doğrudur. Hükmü veren mahkeme, hükmün kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde, altına kesinleşme kaydını düştükten sonra, hükmü yanındaki C. Savcılığına vermelidir. C ve E şıkkı yanlıştır. İlamların zamanında savcılığa verilip verilmediğini mahkeme başkanı veya hâkim denetler. D şıkkı yanlıştır. İnfaz kaydının Cumhuriyet Başsavcılığınca UYAP’ta tutulması zorunludur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum