İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #922404

Aşağıdakilerden hangisi mahkeme tarafından yargılamanın sonunda yargılamanın konusuna ilişkin olarak verilen ve yargılamayı sona erdiren karar olarak tanımlanır?


İnfaz

İlam

Hüküm

Müddetname

Ceza


Yanıt Açıklaması:

CMK m.223/1’de hüküm kavramı şu şekilde ifade edilmektedir: “Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür”. Mahkeme de kanaatini, verdiği hükümde belirtir. Bu yönüyle hüküm, mahkeme tarafından yargılamanın sonunda yargılamanın konusuna ilişkin olarak verilen ve yargılamayı sona erdiren karar olarak tanımlanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum