İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #954524

Aşağıdakilerden hangisi cezaevi yönetim servisinde görev yapan bir personeldir?


Psikolog

Sosyal çalışmacı

Ambar memuru

Müdür yardımcısı

İnfaz ve koruma başmemuru


Yanıt Açıklaması:

Yönetim servisi, kurumun personel işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her
türlü idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servistir. Yönetim servisinde, idare memuru,
ambar memuru ve cezaevi katibi görev yapar. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum