İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1050240

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devlete Cezaevlerinde İzin Konusuna İlişkin R (82) 16 Sayılı Tavsiye Kararı’na göre aşağıdakilerden hangisi izin verilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olarak tavsiye edilen hususlardan birisi değildir?


Suçun niteliği ve ağırlığı, mahkûmiyetin süresi ve cezasının çekilen kısmı

Mahkûmun kişiliği ve davranışları, varsa toplum için taşıdığı tehlike riski

Mahkumiyet kararının gerekçeleri 

Hapsedilmesi sırasında değişmiş olması muhtemel ailevi ve sosyal durumu

İznin amacı, süresi ve gerekli koşulları


Yanıt Açıklaması:

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devlete Cezaevlerinde İzin Konusuna İlişkin R (82) 16 Sayılı Tavsiye Kararı’nda üye devletlere şu tavsiyelerde bulunulmuştur:
1. Sağlık, eğitim, meşguliyet, aile ve diğer sosyal nedenlerle mümkün olan en fazla
şekilde mahkûmlara izin verilmesi.
2. İzin verirken şu hususların dikkate alınması:
• Suçun niteliği ve ağırlığı, mahkûmiyetin süresi ve cezasının çekilen kısmı,
• Mahkûmun kişiliği ve davranışları, varsa toplum için taşıdığı tehlike riski,
• Hapsedilmesi sırasında değişmiş olması muhtemel ailevi ve sosyal durumu,
• İznin amacı, süresi ve gerekli koşulları.

Yorumlar
  • 0 Yorum