İnfaz Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #912410

TCK'nın yaptırım sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


TCK’da kısa süreli hapis cezası varlığını korumaya devam etmektedir.

TCK'da suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımlar yalnızca cezalardan ibarettir. 

TCK'da cezalar, hapis ve ağırlaştırılmış hapis cezasından ibarettir. 

TCD'da, asli-fer’i ceza ayrımına yer verilmiştir. 

TCK’da seçimlik cezaya dair düzenleme bulunmaz. 


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı doğrudur. Yine TCK’nın 647 sayılı CİHK’de mevcut olan uzun süreli-kısa süreli hapis cezası ayrımına son vermiş olduğu söylenebilirse de hemen aşağıda görüleceği üzere, TCK’da kısa süreli hapis cezası varlığını korumaya devam etmektedir. B ve C şıkkı yanlıştır. TCK suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımları, ceza ve güvenlik tedbirleri olarak belirlemiştir. Cezalar ise hapis ve adli para cezasıdır. D şıkkı yanlıştır. TCK’da asli-fer’i ceza ayrımına yer vermiş değildir. E şıkkı yanlıştır. Bununla birlikte TCK’da seçimlik cezanın korunduğunu söyleyebiliriz. TCK m. 98/1, m.100, m.105/1, m.125/1, m.259 buna örnek olarak verilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum