Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #3417

Find the correct order of the given words (Verilen kelimelerin doğru sıralamasını bulunuz) : weekends / Alice / together / on / her / eat / husband / breakfast / and


Alice eat breakfast and her husband together on weekends.
Alice together her and husband eat breakfast on weekends.
Alice on weekends and her husband eat breakfast together.
Alice and her husband eat breakfast together on weekends.
Alice on weekends eat breakfast and her husband together.

Yanıt Açıklaması: "Alice and her husband eat breakfast together on weekends." ifadesini içeren seçenek doğru cevaptır. Diğer seçeneklerde anlam bozukluğu içeren cümleler yer almaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum