Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #537986

Read the questions below and circle the right answers. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru cevabı işaretleyiniz.

Michael ________ wear a uniform at work.


don’t have

doesn’t have

doesn’t has to

doesn’t have to

don’t have to


Yanıt Açıklaması:

Cümledeki boşluğa gelmesi gereken ifade “necessity”(gereklilik) anlamına gelen “have to” yapısıdır. Olumsuz ifadelerde 3. tekil şahıs için “doesn’t have to” kullanılması gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum