İnsan Kaynakları Yönetimi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: Aşagıdaki durumlardan hangisinde komuta yöneticileri ile insan kaynakiarı (|K) yöneiicileri arasında çatışma doğar? A) |K yonetıcılerı yetkiierım genîşîetmeye komuta yöneticileri de yetkilerini korumaya çalıştıklarında B) Komuta yönehcneri He |K yöneıicilerı arasında iyi bıriletişimsıslemi bulunduğunda C) |K yönebcılerinin önerilerinin sonuçlan hakkında komuta yoneucnerıyle ortak sorumlulukaldıkîannda D) Komuta ve IK yo'neucilen bırbırlermi anlayacak şekilde eğmm aldıklarında E) Komuta ve |K yo'rıeticilerimrı ayrı ayrı rotasyona teba tutulmaları durumunda
Yorumlar
  • 0 Yorum