İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1063322

1800'lü yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve personel yönetimi anlayışının başlangıcı sayılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?


Personel sekreterliği

Refah sekreterliği

İnsan kaynakları 

Stratejik insan kaynakları 

Entellektüel sermaye yönetimi


Yanıt Açıklaması:

1800’lü yılların sonlarına doğru refah ve sendikal hareket önem kazanmaya başladı. Bu hareketlenme çalışanların ve ailelerinin içinde yaşamaya zorlandıkları koşullara kamuoyunun dikkatinin çekilmesine yardımcı oldu. Bu hareket aynı zamanda bazı işverenlerin kendi çalışanlarının ekonomik refahlarına ilgi göstermelerini sağladı. Bu ilgi sonucunda bazı örgütlerde mali, tıbbi, barınma vb. yardımların yanı sıra çalışanlara kültürel, eğitimsel ve dinlenme kolaylıkları sağlama sorumluluğu bulunan bir pozisyon olan refah sekreterliği doğdu. Refah Sekreterliği , personel yönetimi anlayışının başlangıcı sayılır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum