İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1089573

Artık emekli olmaya hazırlanan İnsan Kaynakları Müdürü İhsan Bey birim çalışanlarıyla söyleşiyordu. 

"İlk işe başladığımda bu birimin adı İdari ve Mali İşler Birimiydi. Çalışanlar için ayrıca bir birim oluşturulmasına gerek görülmüyordu. Şu anda İnsan Kaynakları Birimi olarak adlandırıyoruz ancak İK yönetiminin yerini .................................alacağını iddia edenler vardır

Size gore İhsan Bey'in ifadelerinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


entellektüel kaynakların

yetenek yönetiminin

stratejik kaynakların

insan sermayesinin

beşeri sermaye yönetiminin


Yanıt Açıklaması:

Bir kurum ya da kuruluş için ücretli olarak çalışanlar tarihi süreç içinde farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kullanılan tanımlamalar ve seçilen sözcükler doğal olarak dönem içinde yaşanan olaylardan ve dünyayı algılayış biçimlerinden etkilenmiştir. Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere 1980’den sonra insan kaynakları, 1990’lardan sonra da stratejik kaynak, entelektüel sermaye ve beşerî/insan sermayesi sözcüklerinin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda ise işletme örgütleri çalışanlarını kaynak olarak değil cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması gereken yetenekler olarak görmeye başlamıştır. Hatta bundan böyle İK yönetiminin yerini yetenek yönetiminin alacağını iddia edenler vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum