İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1092327

I- Üretim bölümüne insan kaynağındaki değişim trendlerine yönelik danışmalık yapmak

II- Muhasebe biriminde alınacak olan personel için havuz oluşturmak

III- İşletmedeki ücretlendirme politikalarını oluşturmak

IV- Yönetim Kurulu için şirket birleşmelerinde çalışanların durumu konusunda brifing vermek

İK yöneticilerinin yetkileri komuta ve kurmay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Size göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurmay yetki kapsamında değerlendirilebilir?


I ve IV

I, II ve IV

I, II ve III

II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İnsan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarına ilişkin İK ve komuta yöneticilerinin sorumlulukları nedir ya da İK yöneticileri ile komuta yöneticilerinin görevleri ve sorumlulukları arasında nasıl bir ilişki vardır sorularının yanıtını vermeden önce komuta ve kurmay yetkilerin ne olduğu üzerinde durmakta yarar vardır. Yetki, karar verme, diğerlerini çalışmaya yönlendirme ve onlara emir verme hakkıdır. Yönetimde genellikle komuta ve kurmay yetki birbirinden ayrılır. Komuta yetki, işletmenin asıl amacıyla doğrudan ilgili faaliyetleri kapsar ve en temel yetki tipidir. Genellikle doğrudan yetki olarak ifade edilir. Komuta yetki ilişkisi, bir örgüt hiyerarşisinde en üstten en alta kadar çalışan ve yetki-sorumluluk ilişkisini sağlayan bir emir-komuta zinciridir. Bu bağlamda tüm üstler astlarına karşı komuta yetkisine sahiptir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, üretim, pazarlama, finans bölümü yöneticileri komuta yetkiye sahiptirler. Kurmay yetki ise işletmenin amaçlarıyla dolaylı olarak bağlantılı olan, örneğin, İK, araştırma ve geliştirme, reklam, halkla ilişkiler, muhasebe gibi faaliyetleri kapsar. Yardımcı bir yetki tipidir, emir verme hakkı içermez. İnsan kaynakları yöneticileri gibi kurmay yetki ilişkisine sahip yöneticiler örgüt faaliyetlerine yardımcı olurlar, önerilerde bulunurlar ve örgütsel faaliyetleri kolaylaştırırlar. 

Yorumlar
  • 0 Yorum