İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1205920

...........................................mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. 

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doldurur?


Kültürel Etki

Önyargı

Dinleme Tepkisi

Halo Etkisi

Sempati


Yanıt Açıklaması:

Halo etkisi: Mülakatı yapan kişiler halo etkisinden kaçınmalıdır, halo etkisi mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. Adayın davranış veya tutumlarıyla mülakatı yapan uzmanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemesi mülakat sonucunu değiştirebilir. Halo etkisi adayın potansiyel performansını değer- lerken objektif davranılmasını etkileyecektir

Yorumlar
  • 0 Yorum