İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #878061

Tarihsel gelişim sürecinde insan kaynaklarının üstlendiği ilk görev aşağıdakilerden hangisidir?


İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları

Örgüte rekabet avantajı sağlamak

Çalışan şikayetleri ile ilgilenmek

İstihdama ilişkin kayıtları tutmak

Sendikalarla ilişkiler


Yanıt Açıklaması:

 Tarihsel gelişim süreci içinde personel bölümü ilk önce sadece kayıt tutan bir bölüm olarak kurulmuştur. Bu bölümde tutulan kayıtlar genellikle personelin işletmeye giriş ve ayrılışları, öz geçmişleri, aldıkları ücretler, örgüt içinde çalıştıkları işler, izinli, raporlu ya da devamsız oldukları günler, verilen disiplin cezaları gibi sicillerine ilişkin bilgileri içermekteydi. Ayrıca bu bölüm ücret bordrolarını hazırlamak amacıyla çalışma süresine ve üretim miktarına ilişkin kayıtları da tutmakla görevliydi. Bu tür kayıtların tutulması sigorta, tazminat ve emeklilik programları, İK planlaması, eğitim ve geliştirme, performans, kariyer ve yönetici geliştirme programları açısından bugün de çok önemlidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum