İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #11865

• İnsan kaynağının etkinliğini artırmak• Yeni personel sağlanmasında ekonomi sağlamak• Personel bulma, seçme gibi diğer insan kaynakları faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak. Yukarıdaki ifadeler,insan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonunun faydaları arasından hangisi ile sağlanır?


Veri doğruluğunda artış
İşlem hızında artış
Yedek planlaması
Verimlilikte artış
Kaliteli ve gelişmiş sonuçlar yaratması

Yanıt Açıklaması: Bilgisayar desteği ile gerçekleştirilen iş gücü planlaması işletmelere; insan kaynağının etkinliğini artırmak, yeni personel sağlanmasında ekonomi sağlamak ve personel bulma, seçme gibi diğer insan kaynakları faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak gibi faydalar sağlayacaktır.Bu cevapta insan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonunun faydaları arasından D şıkkında bulunan verimlilikte artış yararını sağlayacaktır.
Yorumlar
  • 0 Yorum