İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12465

"Eğitim öncesinde çalışana yapılan bir testin eğitim sonrasında da yapılması şeklinde uygulanır. Böylece eğitim sonrası test sonuçlarındaki farkın ne derece olduğu ölçülür." Eğitimin başarısının belirlenebilmesi için kullanılan, yukarıda bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?


Önceki-sonraki performans yöntemi
Deney-kontrol grubu yöntemi
İhtiyacın analizi
T-grup yöntemini
Test-tekrar yöntemi

Yanıt Açıklaması: Doğru cevap E seçeneğidir. Yanıtınız yanlışsa, "Eğitim ve Geliştirme Süreci" başlıklı konuyu tekrar gözden geçiriniz.
Yorumlar
  • 0 Yorum