İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #362167

İnsan kaynakları talebinin belirlenmesinde yardımcı olan araçlar arasındaki aşağıdaki kavram tanımlarından hangisi “belirli bir faaliyet döneminde işletmeye giren ve işletmeden çıkan personel sayısını” ifade etmektedir?


Personel Devir Oranı

İş Tanımı

İş Gerekleri

İş Analizi

Devamsızlık Oranı


Yanıt Açıklaması:

İş analizi; bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarının çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. İş tanımı, işin nasıl yapılacağını açıklayan bilgilerden oluşur. İş Gerekleri, işin normal düzeyde yerine getirilebilmesi için o işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri içerir. Devamsızlık oranı, belirli bir faaliyet döneminde personelin izin ve yıllık tatilleri dışında programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi gibi devamsızlık nedeniyle kaybedilen çalışma saatlerinin işletmenin planlanan çalışma saatlerine bölünmesiyle elde edilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum