İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1146136

Bir şirketin insan kaynakları birimi yöneticisi konuşmasına şöyle başladı:

"İnsan kaynakları bir işletmenin en önemli varlıklarından biridir. İnsan kaynakları planlamasının başarısı büyük ölçüde insan kaynakları bölümünün organizasyonun planlama süreciyle yakından ilgilenmesine bağlıdır. Ancak..."

İşletme planlarıyla insan kaynakları planları arasındaki ilişkiye yönelik mevcut uygulamalar göz önüne alındığında, yukarıdaki cümle nasıl tamamlanmalıdır?


.....diğer birimler insan kaynaklarının değerini anlamamaktadır.

......stratejik planlama insan kaynaklarına ilişkin planları kapsamamaktadır.

.......ne yazık ki uygulamada insan kaynakları planları işletmeyi kapsayan planlardan uzak kalmaktadır.

.............insan kaynakları yöneticilerine ödenen ücretlerin çok düşük olması planlamanın etkinliğini azaltmaktadır.

...... yöneticiler insan kaynakları birimini kıskanmaktadırlar.


Yanıt Açıklaması:

İnsan kaynakları planlarının etkili olabilmesi, insan kaynakları planlarının organizasyonun uzun dönemli planlarından ve faaliyet planlarından çıkarılmış olması gerekir. İnsan kaynakları planlamasının başarısı büyük ölçüde insan kaynakları bölümünün organizasyonun planlama süreciyle yakından ilgilenmesine bağlıdır. Ne yazık ki uygulamada insan kaynakları planları işletmeyi kapsayan planlardan uzak kalmaktadır. Eğer insan kaynakları planları işletmenin diğer planları göz önüne alınmadan yapılırsa işletme kısa vadede krizlerle karşılaşacaktır. Stratejik planın yürütülebilmesi için insan kaynakları planlarını da içermesi gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum