İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #11858

İşletmelerin personel ihtiyaçlarını tanımlama biçimlerinden gerçek personel ihtiyacını karşılayan şık ağaıdakilerden hangisidir?


İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarıdır.
İşletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen personel ihtiyacıdır.
Çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanana personel ihtiyacıdır.
Bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesiyle doğan personel ihtiyacıdır.
Üretim ve satış miktarlarında artış olması ile doğan personel ihtiyacıdır.

Yanıt Açıklaması: Gerçek personel ihtiyacı; A şıkkında yer alan işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarı açıklamasının karşılığıdır.B şıkkında ise yer alan işletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen personel ihtiyacı Yedek personel ihtiyacı tanımıdır.C şıkkı Ek personel ihtiyacının karşılığı olan açıklamadır.D ve E şıkları ise bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesi, üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi, üretim ve satış miktarlarında artış olması gibi faktörler sebebiyle ortaya çıkan Yeni personel ihtiyacı teriminin karşılığıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum