İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1257801

ABC işletmesi, rekabet gücünün arttırılması yönünde yöneticilerinin  işletmenin organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesinine yönelik bir takım faaliyetlerde bulunmaktadır.

Size göre bu faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim

Yetiştirme

Kariyer eğitimi

Rekabet gücünün kazandırılması

Geliştirme


Yanıt Açıklaması:

Geliştirme (development): Geliştirme kavramı, yetiştirme gibi spesifik bir amacı gerçekleştirmek ve kısa vadeli olmak yerine yöneticiyi organizasyon- da değişim yapacak bir eleman olarak ele alarak, onun organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesini ifade etmektedir. Bu nedenle geliştirme, yöneticinin “doğru işler yapması” için değiştirilmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum