İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #361862

İnsan kaynakları arzının belirlenmesinde en çok başvurulan araçlar hangileridir?
I. Personel genel envanteri
II. Personel beceri envanteri
III. Yükseltim planlama şemaları
IV. Personel devir oranı
V. Personel devamsızlık oranı


II, III, IV ve V

III, IV ve V

I, II ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Çözüm: Personel genel envanteri, Personel beceri envanteri, Yükseltim planlama şemaları, Personel devir oranı, Personel devamsızlık oranı İnsan kaynakları arzının belirlenmesinde en çok başvurulan araçlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum