İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1146210

XYZ işletmesinde;

- dönem başı personel sayısı: 200

- dönem sonu personel sayısı: 300

- ilgili dönemde işten çıkanların toplam sayısı: 15 ise, bu işletmedeki personele devir hızı yüzde kaçtır?


3

5

6

15

20


Yanıt Açıklaması:

Personel devir oranı şöyle hesaplanır:

 

Bu oran şu şeklide hesaplanır:

Personel devir oranı = (İşten çıkanların toplam sayısı / Ortalama personel sayısı) x 100

Ortalama personel sayısı ise şu şekilde hesaplanır:

Ortalama personel = Dönem başı personel sayısı + Dönem sonu personel sayısı / 2

XYZ işletmesinde ortalama personel sayısı: (200+300)/2= 250

Bu durumda personel devir oranı = (15/250)x100=6 (Yüzde 6)

Yorumlar
  • 0 Yorum