İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1092197

I- İstenen niteliklere sahip adayların hangi kaynaklardan (iç ya da dış) bulunabileceği araştırmak ve onlara ulaşmak.

II- Oluşturulan aday havuzundan çeşitli yöntemler kullanılarak işe ve örgüte en uygun adayları seçmek.

III- Ücretlendirmeye esas olmak üzere iş değerlemesi ve performans değerlemesi sistemlerini kurmak.

IV- Seçilen adaya işe ve iş ortamına alıştırma eğitimi vermek.

Hizmet içi eğitimde uzmanlardan birisi insan kaynakların elde edilmesinde yapılan eylemlerin ne olduğunu katılımcılara sordu. Katılımcılardan birisi söz aldı ve aşağıdakileri ifade etti. Size gore katılımcının ifade ettiklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve II

I, II, ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında faaliyet gösterirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı bir konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur sahip oldukları insan kaynaklarıdır. Bu nedenle işletme yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak isterler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için İK yönetiminin bazı işlevleri yerine getirmesi gerekir.

İK yönetimi öncelikle işletmenin uzun, orta ve kısa vadeli planları doğrultusunda nerede, ne zaman, kaç tane ve hangi niteliklerde insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu tahmin eder (İK planlaması). Daha sonra boş pozisyonları belirler, bunları analiz ederek tanımlar ve bu işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri saptar (iş analizi). Yapılan bu ön çalışmalar doğrultusunda insan kaynakların elde edilmesi için personel bulma, seçme ve işe yerleştirme işlevleri yerine getirilir:

Personel bulma: İstenen niteliklere sahip adayların hangi kaynaklardan (iç ya da dış) bulunabileceği araştırılır. Bu adaylara ulaşılır ve işletmeye başvurmaları sağlanarak bir aday havuzu oluşturulur.

Personel seçme: Oluşturulan aday havuzundan çeşitli yöntemler kullanılarak işe ve örgüte en uygun aday seçilir.

İşe yerleştirme ve alıştırma (oryantasyon): Seçilen adaya iş teklifi yapılır, gerekli belgeler tamamlanır, sözleşmeler yapılır, işe yerleştirilir, işe ve iş ortamına alıştırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum