İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1205792

Aşağıdakilerden hangileri Medyada işe alma ilanı yöntemini kullanırken sormaları gereken temel sorular arasındadır?

I- En ucuz medya hangisidir?

II- Ulaşmak istediğimiz insanlar hangi demografik özelliklere sahip?

III- İlan mesajında neler olmamalıdır?

IV- Mesaj nasıl sunulmalıdır?

V- Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir?


I, II ve III

IV ve V

I ve V

II ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Gazetelere ek olarak; dergiler, televizyon ve radyo diğer medya kaynakları ola- rak karşımıza çıkmaktadır. Bu kaynaklar özel yeteneklere sahip çalışanları çabuk bir şekilde bulmayı amaçlayan tek seferlik ilanlar için kullanılabilmektedirler.

Medya kaynakları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler: Medyada işe almailanı yöntemini kullanırken işletmeler aşağıdaki beş temel soruyu sormalıdırlar:

  • Neyi başarmak istiyoruz?
  • Ulaşmak istediğimiz insanlar kimler?
  • İlan mesajı neyi iletmelidir?
  • Mesaj nasıl sunulmalıdır?
  • Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir? 

Dikkat edilmesi gereken konu; istenilen niteliklerin, iş hakkındaki ayrıntılar ve başvuru sürecinin ve örgüte genel bir bakışın tümünün ilanda yer almasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum