İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12092

Yeni açılan bir işletmede insan kaynakları planlaması yapılırken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat edilmektedir?


Dönemsel olarak hangi planların yapılmasının uygunluğu
İşletme planının ne olduğu
İşletmenin kilit pozisyonlarına yerleştirilecek personelin planlanması
Bütüncül düzey planların yapılması
Temel roller düzeyinde planların yapılması

Yanıt Açıklaması: Bir organizasyon insan kaynakları planlamasını tam anlamıyla yeni yapmaya başlıyorsa öncelikle kısa dönemli planlar yapabilirler. Diğer bir ifade ile dönemsel olarak (kısa, orta ve uzun) hangi plan uygunsa ona göre planlamalarını yapmalıdırlar
Yorumlar
  • 0 Yorum