İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12112

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklar› fonksiyonlarının otomasyonu yararlarından biri değildir?


Veri doğruluğunda artış
İşlem hızında artış
Veri tabanı hazırlama
Daha kullan›ışlı ve kaliteli sonuçlar,
Verimlilikte artış

Yanıt Açıklaması: Veri tabanı hazırlama, insan kaynaklar› fonksiyonlarının otomasyonu yararlarından biri değildir.
Yorumlar
  • 0 Yorum