İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12520

• İşletmenin örgütsel yapısı, • Disiplin sistemi, • Güvenlikle ilgili düzenlemeler, • Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması. Yuarıdaki maddeler, işe alıştırma programı içinde yer alması gereken hangi konu başlığına aittir?


İşletmenin Tanıtımı
İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması
Sigorta Düzenlemeleri
Personel Haklarının Açıklanması
Tanıştırma.

Yanıt Açıklaması: Yukarıda sıralanan; • İşletmenin örgütsel yapısı, • Disiplin sistemi, • Güvenlikle ilgili düzenlemeler, • Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması ile birlikte, İşletmenin tarihi, üst yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri, üretilen mal veya hizmetler, üretim hattı, üretim süreci, işletmelerin kural ve politikaları İŞLETMENİN TANITIMI konulu başlığa ait bilgilerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum