İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1257796

Verimlilik ve ka^rlılığın arttırılması

Çalışanların işle ilgili korkularından ve ön yargılarından kurtulması

Personel devir hızının düşürülmesi

İşyerindeki iletişimin güçlendirilmesi

İşletme hakkındaki genel bilgilerin, kuralların ve çalışma koşullarının kısa zamanda öğretilmesi

Yukarıdakilerden hangileri işe alıştırma programının beklenen yararlarındadır?


I, II, III ve V

I, II ve III

III, IV ve V

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

İşe alıştırma programının işletme açısından en temel amacı işletmenin zamanının, parasının ve emeğinin boşa gitmesini önlemektir.

İşe alınan çalışanın, işletmeye uyum göstermemesi ve işten ayrılması, işletme kaynaklarının boşa gitmesine neden olmaktadır.

Başarılı bir işe alıştırma sonucunda verimlilik ve ka^rlılık artmakta, işletme kaynakları etkin şekilde kullanılmış olmaktadır.

İşe alıştırma programlarının amaçlarından birisi de işletmede yeni işe başlayan çalışanların, işle ilgili korkularından ve ön yargılarından kurtulmasına yardımcı olmaktır.

C¸alışanlar işe başladıklarında onlara destek olmak, onlara gerekli bilgileri vermek çalışanların ilk aylarda işten çıkmasını önlemektedir.

Bunun sonucunda işletmenin personel devir hızı düşmekte ve işletmeye büyük yarar sağlanmaktadır.

İşe alıştırma programı sayesinde çalışanlar işletmenin kurallarını, işletme hakkındaki genel bilgileri ve çalışma koşullarını “kısa zamanda” öğrenmektedir.

Bu sayede ise çalışanlar işletmeye daha kısa süre içinde alışmakta ve işletmeyi benimsemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum