İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #403743

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak gerekli niteliklere sahip, gerekli sayıda personeli gereken zamanda sağlayacak hareket programının hazırlanmasını amaçlamaktadır?


İş gerekleri
İş değerlemesi
Performans değerleme
İş tanımı
İnsan kaynakları planlaması

Yorumlar
  • 0 Yorum