İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12097

Turizm sektöründe rekabetin yoğun olduğu bir turizm bölgesinde yer alan bir otel işletmesi mevcut personeli elinde tutmak ve diğer işletmelere kaptırmamak için öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Mevcut personeline eşit davranmalıdır.
Dışsal insan kaynakları arzını iyi belirlemelidir.
Personelin motivasyonunu yüksek tutmalıdır.
Çalışanların eğitiminde iyileştirmeler yapmalıdır.
Katı bir hiyerarşik düzenden kaçınılmalıdır.

Yanıt Açıklaması: Bu konuda öncelikle yapılması gereken dışsal insan kaynakları arzını belirleyip oluşturmalıdır. Bu dışsal insan kaynakları arzı ile birlikte işletme; personelini cezbedebilecek diğer işletmeleri, o işletmelerin verdikleri ücretleri, ne tür yükselme olanakları sağladıkları gibi bilgileri de yapısında bulunduran bir insan kaynakları bilgi sistemi yardımıyla, işletmeler arası karşılaştırma olanağı elde edip, işletmenin ödüllendirme ve ücret sisteminde de düzenlemeler yapabilmektedirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum